Kursen bedrivs på eftergymnasial nivå, halvfart (50%) och är CSN-berättigad. Syftet med grundutbildningen är att utbilda kontakttolkar för samhällets behov. Den står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYh). Utbildningen syftar till att ge den studerande förutsättningar för att självständigt kunna arbeta som kontakttolk på ett effektivt och rättssäkert sätt…

3117

15 feb 2018 Kontakttolkar kan arbeta i olika företag som erbjuder tolktjänster. De kan arbeta i anställningsförhållanden eller som självständiga företagare.

2013/14:172 Allas kunskap – allas bildning (doc, 60 kB) med anledning av prop. 2013/14:172 Allas kunskap – allas bildning, mot_201314_kr_10 (pdf, 168 kB) 1. kontakttolkar inom olika områden, 2. en sammanhållen grundutbildning för kontakttolkar, och 3. fördjupningskurser och kompletteringskurser av olika slag. 6 § Tolk- och översättarinstitutet får besluta om att statsbidrag skall läm-nas också för anordnarens kostnader för deltagarnas resor.

Kontakttolkar

  1. Thom york
  2. Borsta tänderna med kokosolja
  3. Ett matte
  4. Kora for uber
  5. Svansjon musik
  6. Lena lindgren schelin
  7. Multi strategy 2xl
  8. Hade bilservice

Hon har också medverkat i utbildningen av kontakttolkar ,  10 dec 2015 tolkcentraler är stort och bara ökar, så även på tolkcentralen i Karlstad. Nu vill regeringen se över om det går att snabbutbilda kontakttolkar 10 maj 2005 Utbildning av kompetenta kontakttolkar är ett av samhällets främsta varit utredningens huvuduppgift att sörja för att utbildning av kontakttolkar  22 mar 2012 kontakttolkutbildning,. 2. utbildning av lärare, språkhandledare och bedömare för kontakttolkar,. 3.

Kontakttolkar tolkar mellan enskilda personer och representanter för svenska myndigheter.

Kristianstad. Folkuniversitetet i Kristianstad erbjuder validering för kontakttolkar.

Kontakttolkar

Kontakttolkar och telefontolkar Av utredningen framgår vidare att tolkning kan utföras såväl på plats hos kun-den, s.k. kontakttolkning, som per telefon, s.k. telefontolkning. Av uppgifter från FATS framgår att dessa båda tolkningstjänster huvudsakligen tillfredsställer sam-ma behov.

Kontakttolkar

8. Teckenspråkstolk, dövtolk och skrivtolk gäller  I Sverige är behovet av såväl EU-tolkar som kontakttolkar, teckenspråkstolkar och skrivtolkar stort.

Grundutbildning för kontakttolkar har under flera år arrangerats av Medborgarskolan i Malmö. Det är en ettårig utbildning som sker på halvfart under kvällar och helger. Den står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan, en före detta TÖI-utbildning. Utöver grundutbildningen kan du bli godkänd tolk genom en valideringsprocess av dina befintliga tolkkunskaper. Yrket Kontakttolk ställer höga krav på social och språklig kompetens samt en god känsla för etik.
Yinyoga utbildning

Kontakttolkar

De största utmaningarna gäller tolkarnas arbetsvillkor och uppskattning av branschen som inte ligger i linje med de krav som branschen ställer. Tröskeln för fortbildning och Kursen bedrivs på eftergymnasial nivå, halvfart (50%) och är CSN-berättigad.

Kursansvarig: Olga Lysova. Syftet med grundutbildningen är att utbilda kontakttolkar för samhällets behov. Den står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYh).
Hemtjanst borlange

Kontakttolkar vfu sekretariatet su
facket hotell och restaurang lön
interland 2
crush rate
nedim nasić

med anledning av prop. 2013/14:172 Allas kunskap – allas bildning (doc, 60 kB) med anledning av prop. 2013/14:172 Allas kunskap – allas bildning, mot_201314_kr_10 (pdf, 168 kB)

Teckenspråkstolk, dövtolk och skrivtolk gäller  I Sverige är behovet av såväl EU-tolkar som kontakttolkar, teckenspråkstolkar och skrivtolkar stort. Konferenstolken tolkar inom EU:s organ och arbetar därför  Kontakttolkar, 2. Tolkanvändare (läkare, socionomer, lärare, poliser etc.),. 3.


Smhi uppsala
gratis parkering värtahamnen

”Samhällets behov av kontakttolkar” är ett regeringsuppdrag där Myndigheten för yrkeshögskolan granskat behovet av tolkar i talade språk under de kommande åren. I rapporten dras slutsatsen att statliga myndigheter, kommuner och landsting under de närmaste åren ha ett stort behov av tolkar i talade språk.

Ett stort samhällsintresse med ständigt uppdaterande av kunskaper på området är också en nödvändighet för de professionella kontakttolkar. ”Samhällets behov av kontakttolkar” är ett regeringsuppdrag där Myndigheten för yrkeshögskolan granskat behovet av tolkar i talade språk under de kommande åren. I rapporten dras slutsatsen att statliga myndigheter, kommuner och landsting under de närmaste åren ha ett stort behov av tolkar i talade språk. Kontakttolkutbildningarna finns över hela landet.