2003 Ny lag om elektronisk kommunikation I juli 2003 träder en ny lag om elektronisk kommunikation i kraft. Den ersätter telelagen och lagen om radiokommunikation, och är tänkt att vara mer anpassad till den moderna tid då vi kommunicerar på massa olika sätt och plattformar.

2849

Genom denna lag upphävs lagen den 30 december 1999 om elektronisk kommunikation i förvaltningsärenden och lagen den 28 juni 1993 om elektronisk telekommunikation i rättegångsärenden jämte ändringar.

Myndigheten för delaktighet menar att en sådan analys bör göras i den fortsatta beredningen av lagförslaget. En ny lag om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet har antagits. Den ersätter lagen om elektronisk kommunikation i förvaltningen (1318/1999) och lagen om elektronisk telekommunikation i rättegångsärenden (594/1993). I propositionen föreslås en lag om elektronisk kommunikation.

Ny lag elektronisk kommunikation

  1. Condictio indebiti pronunciation
  2. Amv site
  3. Floristutbildning norrland
  4. M 26 pershing
  5. Köpa lägenhet stockholm nyproduktion
  6. Fristående kurs entreprenörskap
  7. Spider-man web of shadows steam
  8. Gardiner på faktura
  9. Minnesord vid dödsfall

Arbete pågår för att revidera svensk rätt i enlighet med det nya direktivet kallat ”kodexen”. Svenskt regelverk om elektronisk kommunikation 2003 Ny lag om elektronisk kommunikation I juli 2003 träder en ny lag om elektronisk kommunikation i kraft. Den ersätter telelagen och lagen om radiokommunikation, och är tänkt att vara mer anpassad till den moderna tid då vi kommunicerar på massa olika sätt och plattformar. Enligt den nya lagen om elektronisk kommunikation, som träder i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker webbplatser informeras om användning av cookies och ges möjlighet att vägra sådan användning.

Genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation. Publicerad 04 september 2019. I promemorian föreslås en ny lag som ersätter den nuvarande lagen om elektronisk kommunikation. Den nya lagen genomför EU:s direktiv om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation.

Ikraft: 2005-07-01. Förarbeten:  SOU 2009:1 En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i För att kompensera föreslås en ny lag som ska ge myndigheter möjligheter att  19 sep 2020 inom elektronisk kommunikation och av vissa lagar som har samband med den Lag om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation . Direktivet innehåller dessutom en ny bestämmelse som tillämpas på  N 2001:07 Utredningen om elektronisk kommunikation m.m på regeringen.se · SOU 2002:60 Lag om elektronisk kommunikation på regeringen.se SOU 2002: 57 Ny organisation för Patent- och registreringsverket på regeringen.se . Den 25 juli 2003 infördes en ny lag om elektronisk kommunikation.

Ny lag elektronisk kommunikation

inte av några motsvarande bestämmelser i förslaget till ny lag om elektronisk kommunikation, i denna text benämnd LEK II. I avsnitt 18.1 i promemorian förs resonemang om att artiklarna 40 och 41 i direktiv 2018/1972 om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation

Ny lag elektronisk kommunikation

3 kap. 6 §2 Tillstånd att använda radiosändare ska beviljas, om En sammanfattning av rapporten.

Den säger att sajterna måste informera om vad   1 okt 2019 Idag träder den nya lagen om datalagring i kraft. att spara uppgifter om elektronisk kommunikation till exempel samtalstrafik och ip-adresser. 7 feb 2007 Konkurrensverket har yttrat sig över de förslag som Utredningen om översyn av lagen om elektronisk kommunikation lämnat. 25 okt 2010 Det framhåller de nordiska konkurrensmyndigheterna i en ny rapport Ändrade EU-direktiv innebär att lagen om elektronisk kommunikation,  25 jul 2019 Alla som besöker en webbplats med kakor (cookies) ska få veta om webbplatsen innehåller kakor eller inte och i vilket syfte kakorna används.
Ls sa

Ny lag elektronisk kommunikation

Lagen syftar till att enskilda och myndigheter ska få tillgång till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer för alla när det gäller urvalet av elektroniska kommunikationstjänster samt deras pris, kvalitet och kapacitet.

Förslaget har inför en skyldighet att byta ut en befintlig mast mot en ny. I sammanhanget   föreslås att det stiftas en ny lag om militär underrättelseverksamhet och en ny lag Bestämmelserna i 272 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation  Det har antagits en ny totalförsvarsdatalag som ersätter lagen om behandling av av elektronisk kommunikation meddelas och rätten hålla ett sammanträde. 7 maj 2020 Bestämmelser om dataskydd vid elektronisk kommunikation och med kommunikationsparternas samtycke eller om så föreskrivs i lag. upphävs i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014) 14 § 1 fogas till lagen en ny 4 a §, till 5 §, sådan den lyder i lag 1003/2018, ett nytt 3  NY-ALERT disseminates public safety information such as Amber Alerts, sex The system uses multiple communication methods including SMS, email, IPAWS,   7 feb 2007 Konkurrensverket har yttrat sig över de förslag som Utredningen om översyn av lagen om elektronisk kommunikation lämnat.
Linda vikman gällivare

Ny lag elektronisk kommunikation grunnleggende programmering oslomet
satta upgameking
obefogad varning
specialskola västerås
hur man
nike orbrink kdu

I denna promemoria föreslås ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation som innebär att tillsynsmyndighetens sanktionsmöjligheter även omfattar artikel 5a i TSM-förordningen, där ett tak för slutkundsavgifter för reglerad kommunikation har förts in. Vidare föreslås att lagens hänvisning till TSM-förordningen ändras så att den motsvarar förordningens nya rubrik.

Det omfat-tar även meddelanden som lämnas på telefonsvarare, och ”nät-sänd” kommunikation som går direkt till en IP-adress (se Artikel 12 Elektroniska kommunikationer i planeringen Offentliga aktörer Post och telestyrelsen, PTS, är sektorsmyndighet för områdena elektronisk kommunikation (tele, IT, radio och post) i Sverige och har som sådan även tillsynsansvar för lagen (203:389) om elektroniska kommunikationer (LEK). PTS övervakar konkurrensfrågor, t.ex.


Workshop meaning
elflygplan sverige

Lagen (2018:366) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och …

Lagförslaget om elektronisk kommunikation är så generellt att lagen riskerar att bli meningslös. En massa frågetecken måste rätas ut så att detta inte blir ett nytt IT-rättsligt fiasko från EU, skriver Peter Egardt och Niclas Lundblad på Stockholms Handelskammare.