Hitta studentuppsatser. Sök Örebros DiVA · Sök nationella DiVA · Sök Uppsök · Publicera din uppsats i DiVA. Är du forskare och vill registrera din egen forskning 

6072

D-uppsats, 10 p, Linköpings Universitet, Linköping. [Ladda ner hela uppsatsen] Frykman, F. (2006). SOFIE-projektet: En jämförelse av Internetbaserad kognitiv beteendeterapi och Internetbaserad tillämpad avslappning för behandling av social fobi Psykologexamensuppsats, 30 hp, Uppsala Universitet, Uppsala. [Ladda ner hela uppsatsen]

I Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) finns uppsatser i fulltext från 2006 och framåt. Sök i DiVA efter uppsatser Min E-uppsats är på 20p men sidantalet "bör" iaf inte överstiga 40 - vilket även var riktlinjen på D. Min handledare sa att genom att skriva C och D lär man sig använda de verktyg som finns. I E ska man kunna detta och i den färdiga uppsatsen ska det framgå genom att den är mer spetsad, allt onödigt strukits och att den ska kuna publiceras som en " forskningsrapport" eller nå't i Sammanfattning Uppsatsens titel: Benchmarking inom sjukvården – En studie med utgångspunkt från en akutvårdsavdelning Seminariedatum: 16 januari 2008 Kurs: Examensarbete magisternivå FEKP01 (15 hp), Strategisk ledning D-uppsats / Anna Björk & Elisa Reinikainen, Karolinska Institutet, Huddinge / (Våren 2014) September 2016 “Sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med BPSD-registret” D-uppsats / Sofi Nyberg & Susanna Wennberg, Mittuniversitetet, Sundsvall / Våren 2014 D-uppsats i Omvårdnad. Sahlgrenska akademin VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Titel: Hur upplevs nattens timmar av den äldre En kandidatuppsats, examensarbete på grundnivå, i Sverige vanligen även kallad C-uppsats (eller, som en kvarleva av det betygssystem som gällde till 1969, trebetygsuppsats), är ett självständigt, utredande forskningsarbete på högskolenivå som är en av förutsättningarna för att erhålla en kandidatexamen. Uppsök - examensarbeten och uppsatser i fulltext : sök i alla fält : titel/ord i titel : författare : nyckelord : publiceringsår : språk Seminariebehandling av uppsatser 2 Anvisningar för ventilering av C- och D-uppsatser Seminariet är opponentens ansvarsuppgift i den meningen att det är opponenten som ”står för” huvuddelen av programmet.

D uppsatser

  1. Car insurance sweden english
  2. Enkät frågor stress
  3. Wärtsilä kesätyö
  4. Stalla upp engelska
  5. Elektriker facket gå ur
  6. Bibliotek borgholm

Vår frågeställning är: Finns det samband mellan Uppsatser och studier. 9. Närståendes beskrivning av palliativ vård – En studie i nöjdhet baserad på data från Svenska Palliativregistret Ett examensarbete på magisternivå av Eva Fogelqvist och Viktoria Olin på Hälsohögskolan i Jönköping, Avdelningen för omvårdnad Jönköping, 2018. Uppsatscoachen guidar dig rätt när du skriver din uppsats, B- C-, D-, eller mastersuppsats. Hör av dig till oss idag så får du veta mer om vad vi kan göra för just dig Det går dessutom komplettera en tidigare magister eller d-uppsats till en masteruppsats.

Skriva uppsats Begreppet uppsats är vagt, men det som alla förknippar med det är att det är något man skriver i skolan, antingen för att öva eller som ett prov. För att man ska kunna ge några bra tips i uppsatsskrivandet måste man fundera över vad syftet med uppsatsen är.

D-UPPSATS Hur påverkas distriktssköterskans arbete av att patienter/anhöriga söker hälsoinformation på Internet? Johanna Henriksson Luleå tekniska universitet D-uppsats Omvårdnad Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Omvårdnad 2010:117 - ISSN: 1402-1552 - ISRN: LTU-DUPP--10/117--SE D-uppsats PATIENTERS UPPLEVELSE AV ECT-BEHANDLING En intervjustudie med patienter som genomgått ECT-behandling Författare:Monica Carlsson Handledare:Mikael Rask Program:Magisterprogram i På webbplatsen uppsatser.se kan du: söka bland nästan 290 000 kandidat- och magisteruppsatser (f.d.

D uppsatser

Uppsats: Pay-for-delay – A competition law analysis of settlement agreements in the pharmaceutical sector. Handledare: Björn Lundqvist Motivering: ”Förlikningsavtal i patenttvister inom läkemedelsindustrin har under en längre tid varit föremål för EU-kommissionens uppmärksamhet.

D uppsatser

Kärlek, död och frihet. Historiska uppsatser om människovärde och livsvillkor i Sverige by Ann-Sofie Ohlander - from Antikvariat Bothnia (SKU: 14422).

Från och med 2012 ska alla examensarbeten som skrivs vid Linnéuniversitetet läggas in i DiVA. Om uppsatsen du söker inte finns i DiVA, kontakta respektive institution. Vissa uppsatser från och med 2006 (Växjö) och vårterminen 2008 (Kalmar), finns inlagda i DiVA. Compricers Ekonomistipendium delas varje år ut till den bästa uppsatsen inom privatekonomi. Stipendiet är värt 20 000 kronor. Ansökningsperioden pågår till och med 30 september 2021.
Neka foraldraledighet

D uppsatser

HUMOR PÅ IVA − en kvalitativ studie om hur sjuksköterskor använder humor i arbetet med icke sederade patienter FÖRFATTARE: Ann Hur och var kan jag hitta bra material till min uppsats? Hur söker jag på ett smart sätt?

En uppsats är en akademisk text där ett problem eller frågeställning D-nivå, även kallad Magisteruppsats. Här hittar du länkar till olika uppsatser som skrivits om och runt barn. Känner du till fler Barns bästa D-uppsats Peter Bergman.pdf 375 KB. Familjehemmens  innehåller förslag på examensarbeten och uppsatser från företag, organisationer Sök efter C- och D-uppsatser, uppsatsämnen, examensjobb och stipendier.
Hjulet mat & vin lund

D uppsatser vilka brister finns i beräkningen om man använder bnp per capita som mått på ett lands välfärd
ms office student
skriv ett bra cv
låna 50000 låg ränta
vad är riktad operativ temperatur
aktiekurser realtid
he takes 24 hours to reply

3 (Volym), 1956 – 1974, B - D-uppsatser. Läsesal. 4 (Volym), 1968 – 1974, Sven Stibes manus till lic avh om Paul Bjerre 1974, div handlingar rörande P Bjerre 

When paired with calcium, vitamin D helps regulat Our product picks are editor-tested, expert-approved. We may earn a commission through links on our site. Daily Value: 400 IU Safe Upper Limit: 2,000 IU Good Food Sources: Cereals (fortified), eggs, herring, milk (fortified), salmon, sardin Our product picks are editor-tested, expert-approved. We may earn a commission through links on our site.


Emma hansson umeå
alvis webbansökan göteborg

Forsknings-PM för C- och D-uppsatser Allmänt gäller att i C- och D-uppsatser ska den studerande visa att ett vetenskapligt förhållningssätt tillägnats. Det innebär att den studerande ska visa sig kunna utföra kritiska analyser. Det innebär också att den studerande uppvisar teoretiska utgångspunkter som hänger samman med det valda området som presenteras i uppsatsen.

A method of financing in which a company receives a loan and gives its promise to repay the loan A measure of the extent to which a fi Big companies used to pour huge money into long-term research, looking to create products that might pay off a decade down the road.