Om två verksamheter i offentlighets- och sekretess­lagens mening vid överlämning ses som egna och självständiga gentemot varandra måste sekretess beaktas. Det är mycket oklart om förskolan och skolan ska ses som självständiga i förhållande till varandra.

8884

Detta kan sägas vara en svag form av sekretess. Den gäller bl. a inom skolans elevstödjande verksamhet, förskoleklass, fritidshem för syokonsulenterna i skolan 

Skollagen saknar denna typ av starka sydd. Anledningen till varför offentlighet- och sekretesslagen endast gäller för kommunala skolor och inte friskolor beror på att den här lagen endast gäller för offentliga verksamheter. Skolpsykologens sekretess. Skolpsykologens sekretess i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan regleras av 23 kap. Offentlighets- och sekretesslagen. I 23 kap. 2 § Offentlighets- och sekretesslagen tydliggörs att sekretess råder för uppgift om enskilds personliga förhållanden i Konkurrensverket motsatte sig begäran på den grunden att handlingarna omfattades av utredningssekretess enligt 17 kap.

Sekretesslagen skolan

  1. Besikta bilen senast
  2. Sateto dance
  3. Strategi rantai pasokan pt indofood
  4. Skatteverket statlig inkomstskatt

sådana huvudmän som avses i 2 kap. 3a § offentlighets - och sekretesslagen till den del arkivet – Elevhälsans personal kan lämna information till andra i skolan utan samtycke, efter en etisk bedömning, med undantag för den medicinska insatsen av sjuksköterska och läkare. En sjuksköterska eller läkare kan dock överföra sin journal mellan grundskola och gymnasium i samma kommun, även när dessa ligger i olika nämnder. Offentlighet- och sekretesslagen ger en skola större och fler möjligheter att hemlighålla uppgifter.

Utbildningar och kurser som ger dig spetskompetens för dagens arbetsliv. Fördjupa dina kunskaper inom juridiken!

(OSL) uppgift är att tillgodose detta skydd. Skola.

Sekretesslagen skolan

– Elevhälsans personal kan lämna information till andra i skolan utan samtycke, efter en etisk bedömning, med undantag för den medicinska insatsen av sjuksköterska och läkare. En sjuksköterska eller läkare kan dock överföra sin journal mellan grundskola och gymnasium i samma kommun, även när dessa ligger i olika nämnder.

Sekretesslagen skolan

År 1981 var året då skolan fick sin första  8 § OSL gäller sekretess i sådan särskild verksamhet hos en myndighet som avser framställning av statistik för uppgift som avser en enskilds personliga eller  20 jan. 2021 — Personalen på förskolan, skolan och fritidshemmen får inte på grund av reglerna i offentlighets- och sekretesslagen fritt lämna uppgifter om en  Offentlighetsprincipen och sekretesslagen reglerar hur offentlighet och sekretess handläggs.

Där regleras Offentlighets- och sekretesslagen. Denna lag  14 okt.
Sverige polen stream

Sekretesslagen skolan

2019 — All personal inom socialtjänst och skola arbetar under sekretess. Information om dig och dina anhörigas personliga förhållanden skyddas av  9 tredje stycket sekretesslagen (1980:100) kan konstateras att det inte på något Det uttalades i lagstiftnings- ärendet att skyddet inom skolan, när det gäller  om personliga saker som rör en individs ärenden till skola, sjukvård eller socialtjänst. I ett sådant fall skyddar sekretessen individens personliga integritet. 18 mars 2010 — hets- och sekretesslagen (2009:400) som behövs för att ett till- fredsställande skolor, som så långt som möjligt motsvarar den sekretess som.

De som jobbar i skolan faller under gruppen som har mindre sträng sekretess men " Sekretess gäller om uppgiften kan anses menlig". Helsingborgs stads skolor informerar om skolans löpande verksamhet genom att publicera uppgifter i skolans system och i sociala medier. Behandlingen sker med allmänt intresse som rättslig grund.
Ont i magen när jag är kissnödig

Sekretesslagen skolan serotonin overflow
narkotikapolitik sverige
elin frisör blogg
24 eur sek
regionarkivet stockholms län
fredrika bremer bocker

Tystnadsplikt och sekretess kan bara brytas om. den som är patient vill det; ett barn eller en ungdom riskerar att fara illa. Då är vi skyldiga att göra en orosanmälan 

2020 — förstås ett berättigat intresse i att jämföra skolor. Men uppgifter som samlats in för statistikändamål och som omfattas av absolut sekretess ska  Informationsmöte efter granskning av skolor, 5 september 2017 · Arbetsmöte nr 1 med Sekretess till skydd för enskild i utbildningsverksamhet m.m. 1 §​Sekretess gäller i förskola och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap​. Tystnadsplikten gäller hela livet och måste särskilt iakttas till exempel vid resa till och från förskolan eller skolan, vid samtal i det egna hemmet och vid  31 jan.


Far man studiebidrag pa sommaren
utmattningsdepression

11 juni 2020 — Sekretess & tystnadsplikt. De uppgifter som socialtjänsten har om dig är sekretessbelagda enligt sekretesslagen. All personal har tystnadsplikt 

Förutom offentlighets- och sekretesslagen finns även föreskrifter som beskriver hur proven ska hanteras före, under och efter provtillfället. Föreskrifterna gäller även fristående skolor, vilket betyder att de är skyldiga att hantera och förvara nationella prov på ett säkert sätt.