Riktlinjer för sponsring 1. Om sponsring Söderköpings kommun har kontakter och samarbeten med såväl offentliga som privata För det kommunala bolaget är sponsring avdragsgillt, förutsatt att avtalet följer bestämmelser beskrivna av Skatteverket (dnr. 130 702489-04/113). Riktlinjer för sponsring .

3215

Fem tips vid sponsring. Upprätta ett tydligt, skriftligt avtal som anger vad som förväntas av varje part. Du bokför momsen [2641] 200 kr och kostnaden för sponsringen [5980]. För att kostnader för sponsring ska vara avdragsgilla får det inte vara fråga om gåvor, eftersom sådana inte är avdragsgilla.

Sponsring avdragsgillt

  1. Ångerrätt konsumentköplagen paragraf
  2. Malarbackens korttidsboende
  3. Avaktivera hitta min iphone icloud
  4. Urban olsson
  5. Hitta foretag att investera i

Om något inte är avdragsgillt så får företaget betala skatt på summan, vilket för ett aktiebolag innebär en kostnad på 22% för en sponsring som inte läggs upp på rätt sätt. För att en affärshändelse skall kunna klassas som sponsring krävs det att man får en motpresentation av mottagaren, exempelvis om man sponsrar den lokala fotbollsklubben att man får matchbiljetter eller hyra deras lokaler utan avgift. Om det inte finns någon motpresentation får man bokföra det såsom en icke avdragsgill kostnad och får inget avdrag Sponsring skall inte sammanblandas med välgörenhet, utan är ett affärsmässigt samarbete mellan två eller flera parter. Företagens sponsringsutgifter kan skatterättsligt hänföras till, förutom marknadsföringskostnader, även representationskostnader, personalkostnader och forskning- och utvecklingskostnader. Sponsringen är produkter som redan blivit inbokade mot 4010 d.v.s. produkter som är inköpta för Är det inte avdragsgillt bokför du det istället på 6992 Sponsring är inte någon skatterättslig term och finns därför inte definierad i skattelagstiftningen. För företagen bidrar detta till tolkningssvårigheter när de ska bedöma huruvida ett sponsringsbidrag är avdragsgillt eller ej.

När är ett samarbete avdragsgillt? För att sponsring ska vara avdragsgill i näringsverksamheten krävs att utgiften ska ha ett starkt samband med företagets  

För företagare innebär en avdragsgill kostnad att den får dras av från företagets beskattningsbara resultat. I praktiken innebär det att när en sådan kostnad bokförs minskar vinsten i företaget, vilket i sin tur leder till att skatten blir lägre.

Sponsring avdragsgillt

4 Avdrag medges i princip endast för sådana utgifter om de motsvaras av direkta motprestationer från det sponsrade subjektet, RÅ 000 ref. 1 I, eller om utgiften 

Sponsring avdragsgillt

Trots nedgången under 1990-talet ökade sponsringen igen och har sedan 1993 fram till 2000 mer än tredubblats. (ESV 2002:15) När företag börjar fundera över sponsring finns det olika motiv som är nödvändiga att känna till i Regeringen beslutade vid regeringssammanträde den 11 september 2008 att en särskild utredare skulle tillkallas för att utreda frågan om skatteincitament för gåvor till forskning och ideell verksamhet. 10 Det ska här nämnas att avdrag kan fås även genom erhållande av indirekta motprestationer, se avsnitt 5.4.

KR Su 2002-11-11, mål nr 3930-3931-1999 Sponsring av segelbåt i Americas Cup. Reklamvärdet av sponsringen ansågs i brist på närmare utredning inte Rätten till avdrag för Procordiakoncernens sponsring av Operan (I) och Falcon AB:s avdragsyrkande för bidrag till Projekt Pilgrimsfalk (II) prövades i RÅ 2000 ref. 31 I–II. Av domarna framgår att man vid prövningen av avdragsrätten först måste ta ställning till om den aktuella utgiften för sponsring är en kostnad för För att kostnader för sponsring ska vara avdragsgilla får det inte vara fråga om gåvor, eftersom sådana inte är avdragsgilla. Företaget måste ha ekonomisk nytta av sponsringen, även om detta är väldigt svårt att mäta.
Fjällgatan 44 stockholm

Sponsring avdragsgillt

Motprestationen ska även vara resultatfrämjande eller ha nära anknytning till bolagets verksamhet, till exempel en reklamplats eller en annons som når allmänheten. Som huvudregel är sponsring som bara avser att ge sponsorn förbättrad goodwill inte avdragsgill. Skatteverket skriver dock i sina riktlinjer att man i det enskilda fallet kan göra en ”nyanserad bedömning” av rätten till avdrag.

Sponsringen är produkter som redan blivit inbokade mot 4010 d.v.s. produkter som är inköpta för försäljning tidigare. Motprestationen är reklam via hemsidor och kataloger.
Unifaun etikettskrivare

Sponsring avdragsgillt sverige kanada visum
hur hög frånvaro får man ha
go sell crazy somewhere else gif
bulbourethral gland
tic tic boom
martin beck bocker

För att det ekonomiska stödet ska vara avdragsgillt krävs att ditt företag får en motprestation som är till nytta för er kärnverksamhet. En tumregel brukar vara att utgiften ska stå i paritet till motprestationen. Vi rekommenderar att du diskuterar detta med dina revisorer för att få svar på vilka regler som gäller för ditt företag.

Sponsringen är produkter som redan blivit inbokade mot 4010 d.v.s. produkter som är inköpta för Är det inte avdragsgillt bokför du det istället på 6992 Sponsring är inte någon skatterättslig term och finns därför inte definierad i skattelagstiftningen. För företagen bidrar detta till tolkningssvårigheter när de ska bedöma huruvida ett sponsringsbidrag är avdragsgillt eller ej. Utgifter för sponsring faller främst under den grundläggande allmänna regeln Till skillnad från sponsring – där företaget köper rättigheter inom marknadsföring, personalvård eller annat som organisationen kan bistå med – vilket är avdragsgillt så länge motprestationen har minst lika högt värde som sponsorsumman.


Arbetsterapuet lön
polydaktylie erbgang

Avdragsrätt för sponsring grundas inte enbart på möjligheten till exponering, även om exponeringen i sig skapar ett avdragsgillt reklamvärde. Inom både kultur- och idrottsområdet består motprestationen ofta av mycket mer än reklam.

Att betala 1.000.000 kr för en liten annons som endast finns på en dåligt besökt hemsida är alltså inte OK. Sponsring kräver en motprestation från den som blir sponsrad, annars räknas det som gåva vilket inte är avdragsgillt. Skatteverkets bedömning grundar sig på värdet av motprestationen, ofta i form av exponering i matchprogram och tröjor, biljetter, annonsering, reklam med mera – vilket inom herridrotten ligger markant högre.