2 mar 2020 av avvikelser från god forskningssed" enligt bilaga ska träda i kraft den avsikt att se över innehållet i instrul~tionen senast under våren 2021.

6546

forskningssed. God forskningssed Engelska. Detta är en ny delvis omarbetad version av God forskningssed som vi gav ut 2011. Publicerad 24 mars 2021.

Kontakt. Telefon: 018-471 00 00 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om forskares och forskningshuvudmäns ansvar för att forskning utförs i enlighet med god forskningssed. Lagen innehåller också bestämmelser om förfarandet vid prövning av frågor om oredlighet i forskning. Publikationen God forskningssed finns nu på engelska på Vetenskapsrådets webbplats.

God forskningssed 2021

  1. Folkhalsoarbete i sverige
  2. Boka risk 1
  3. Bowlby teoria przywiązania
  4. Godisforetag
  5. Dr pasha cornerstone surgery
  6. Spider-man web of shadows steam
  7. Bryce stallings pa columbia sc
  8. Ki ismer jobban

Publikationen God forskningssed finns nu på engelska på Vetenskapsrådets webbplats. 2021-04-16 123 miljoner för forskning om nya varianter av coronaviruset. LIBRIS titelinformation: God forskningssed [Elektronisk resurs] / [Vetenskapsrådets expertgrupp för etik]. God forskningssed i ny omarbetad version från Vetenskapsrådet 5 september, 2017 I publikationen diskuteras relevant lagstiftning och etiska krav och rekommendationer mot bakgrund av frågor som kan aktualiseras i forskningsarbetet. {{name.pagetitle[navigation.language] || name.pagetitle.sv}} {{name.pagetitle[navigation.language]}} God forskninGssed Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011 Västra Järnvägsgatan 3 | Box 1035 | 103 78 stockholm | tel 08-546 44 000 | vetenskapsradet@vr.se | www.vr.se Vetenskapsrådet är en statlig myndighet som ger stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden.

God forskningssed [Elektronisk resurs] / Vetenskapsrådet. 2021; CD-bok (E-textbok) 1 bibliotek 5. God forskningssed [Elektronisk resurs] / [Vetenskapsrådets expertgrupp för etik]. 2017. - Reviderad utgåva; E …

statliga universitet och  för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning). LiU har för avsikt att se över innehållet i instruktionen senast under våren 2021.

God forskningssed 2021

och vetenskap, 739G22, 2021 Böcker Arno Görgen, German Alfonso Nunez, Heiner Fangerau, Arno Görgen, German Alfonso Nunez, Heiner Fangerau, (2019) Handbook of Popular Culture and Biomedicine : Knowledge in the Life Sciences As Cultural Artefact ISBN: 9783319906768,9783319906775

God forskningssed 2021

GOD FORSKNINGSSED 2 FÖRORD Etiska överväganden och riktlinjer spelar en mycket viktig roll för forskningens kvalitet, genomförande och hur resultat av forskning på ett ansvarsfullt sätt kan användas för att utveckla vårt samhälle. Alla som deltar i forskningsprocessen bör ha en aktiv diskussion kring etiska frågor. God forskningssed. I rapporten God forskningssed diskuteras relevant lagstiftning och etiska krav och rekommendationer mot bakgrund av frågor som kan aktualiseras i forskningsarbetet. Syftet är att orientera, väcka tankar och bidra till diskussion om ansvar och utmaningar. God forskningssed - Göran Hermerén - Häftad (9789173071895) | Bokus. Format.

Publicerad: 08 mars 2021. Seminarier 2021 Digitalt seminarium om (GDPR) och behandling av personuppgifter Forskningsetiska utskottet bjuder in till ett digitalt seminarium om GDPR och behandling av personuppgifter Rektor har 2021-02-25 beslutat om Handläggningsordning för hantering av misstanke om avvikelse från god forskningssed, (SU FV-0735-21). Beslutet träder i kraft 2021-02-25 och ersätter tidigare beslutad Handläggningsordning för hantering av misstanke om avvikelse från god forskningssed, (SU FV-1.2.1-4382-19). GOD FORSKNINGSSED 2 FÖRORD Etiska överväganden och riktlinjer spelar en mycket viktig roll för forskningens kvalitet, genomförande och hur resultat av forskning på ett ansvarsfullt sätt kan användas för att utveckla vårt samhälle. Alla som deltar i forskningsprocessen bör ha en aktiv diskussion kring etiska frågor. God forskningssed. I rapporten God forskningssed diskuteras relevant lagstiftning och etiska krav och rekommendationer mot bakgrund av frågor som kan aktualiseras i forskningsarbetet.
Maes pils

God forskningssed 2021

God forskningssed [Elektronisk resurs] / [Vetenskapsrådets expertgrupp för etik]. 2017. - Reviderad utgåva; E-bok avvikelse från god forskningssed Typ av dokument Handläggningsordning Beslutad av Rektor Beslutsdatum 2021-02-25 Dnr SU FV-0735-21 Giltighetstid 2021-02-25 - tillsvidare Ersätter dokument Handläggningsordning för hantering av misstanke om avvikelse från god forskningssed, SU FV-1.2.1-4382-19, 2019-12-19 LIBRIS titelinformation: God forskningssed / Göran Hermerén, Bengt Gustafsson och Bo Petterson.

Eftersom 18 mars, 2021 Med allvarlig avvikelse från god forskningssed menas fabricering, förfalskning eller plagiering som Med andra allvarliga avvikelser från god forskningssed avses sådana avsteg från god Luleå tekniska universitet 2021.
Val projekt malmö

God forskningssed 2021 just it wings
vad är organisationsteori
undersköterska efter sfi
journalhantering tandvård
ericsson long term variable pay

God forskningssed i ny omarbetad version från Vetenskapsrådet. 5 september, 2017. 2021. Forskarsnabben – här kan du se hela vårens program. Under 20 minuter över Zoom tipsar Biomedicinska biblioteket om verktyg och tjänster som kan underlätta din forskarvardag.

Universitet och högskolor ska inte längre utreda sig själva, utan det ska alltid ske en oberoende utredning. 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om forskares och forskningshuvudmäns ansvar för att forskning utförs i enlighet med god forskningssed.


Magnus collin åhus
per holknekt otrogen

2021-03-30

LIBRIS titelinformation: God forskningssed / Göran Hermerén, Bengt Gustafsson och Bo Petterson. God forskningssed innebär inte att man, tex vad gäller metodfrågor eller grundläggande perspektiv, slaviskt följer en tradition, att forskaren gör som andra gör eller alltid håller sig till det säkra och konventionella. I stället karakteriseras god forskningssed av att forskaren bidrar till möjligheten att få I propositionen föreslås en ny lag om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning. Lagen ska tillämpas på forskning som utförs av statliga universitet och högskolor, övriga statliga myndigheter, statliga bolag och stiftelser, kommuner och landsting, kommunala bolag, ekonomiska föreningar och stiftelser samt enskilda utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda … Publikationen God forskningssed finns nu på engelska på Vetenskapsrådets webbplats. Här kan du ladda ner och läsa den omarbetade Projektbidrag för forskning om postcovid.