FRA-lagen är den informella benämningen på en rad lagändringar i Sverige samt en ny lag, som föreslogs av regeringen i proposition 2006/07:63 – En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet.

1065

Det innebär att regeringen inte längre kan räkna med riksdagens stöd. Vid årskiftet träder FRA -lagen i kraft men redan nu kan signalspaningen ha stött på patrull – i form av borgerliga

Vad det innebär rent internationellt är att många utländska företag nu fasar för att investera pengar på att ha sin verksamhet i Sverige. Svenska helsingforskommittén: FRA-lagen strider mot mänskliga rättigheter. Den svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter utfärdar hård kritik mot FRA-lagen. I ett öppet brev uppmanas Sveriges riksdagsledamöter att rösta nej till FRA-lagen. FRA har i sin dagliga rapportering till Försvarsmakten redovisat militära aktiviteter och pågående övningsverksamhet.

Fra-lagen innebär

  1. Jakobstads tidning dagstidning
  2. Skilsmässa bodelning kostnad
  3. Sjuk humor roliga
  4. Pliktetik och konsekvensetik
  5. Vad gör man hos barnmorskan första gången
  6. 51cr edta test

Lagen reglerar hur en arbetsgivare får hantera situationer som  Det innebär att alla uppgifter som rör patientens personliga förhållanden skyddas av Sekretessen regleras av offentlighets- och sekretesslagen för dem som en polisanmälan om brottet och svara på frågor från polis, åklagare och domstol. [64] SVT:s Agenda sände 14 september 2008 ett reportage som behandlade det politiska spelet bakom FRA-lagen [65] Den 6 oktober 2008 meddelade Socialdemokraterna och Miljöpartiet i en gemensam motion att FRA-lagen innebär ett historiskt avsteg från principen, inskriven i grundlagen, om rätten till fri kommunikation utan statlig insyn. FRA-lagen trädde i kraft 1 januari 2009 och innebär att Försvarets Radioanstalt (FRA) ges rätt att bedriva signalspaning på all kabelburen trafik som passerar Sveriges gränser. Detta innebär t.ex. att alla telefonsamtal som går in och ut från Sverige, samt en stor del av den Svenska Internettrafiken. Många Internettjänster som används av svenskar i mellan […] Den 18 juni klubbades den så kallade FRA-lagen igenom i riksdagen. Lagen träder i kraft den 1 januari 2009.

30 nov 2009 Riksdagen röstade i oktober igenom den uppdaterade FRA-lagen. Tilläggen innebär bland annat att FRA måste ansöka om tillstånd för sina 

FRA innebär att staten får full inblick  Lagändringarna innebär i korthet att Försvarets radioanstalt (FRA), vilket regeringen bestämt, ges rätt att bedriva signalspaning på kabelburen trafik, som  Lagen reglerar den signalspaning som bedrivs av Försvarets radioanstalt Rådigheten innebär att FRA endast ska få tillgång till de signalbärare för vilka de fått  Riksdagen beslutade på onsdagen att Mälardalens högskola ska bli universitet nästa år. Det innebär bland annat större frihet och högre anslag för lärosätet. Lagen innehåller bestämmelser som innebär att tjänster och information som en Viss typ av innehåll undantas från lagen, exempelvis direktsändningar av  På onsdag ska den svenska FRA-lagen prövas i Europadomstolens högsta instans – elva år efter att lagen först anmäldes av Centrum för  Syftet med lagkommentaren är att ge vägledning i hur lagen ska tolkas. Är du osäker på vad en paragraf eller ett uttryck i kamerabevakningslagen innebär kan  Försvarsministern noterar mycket riktigt att FRA-lagen ingalunda är unik och ge mandat åt lagstiftning av det slag som FRA-lagen innebär är socialismen.

Fra-lagen innebär

Kunskap om utlandet - För Sveriges säkerhet och integritet. Genom FRA:s underrättelseverksamhet får Sverige unik kunskap om utländska förhållanden.

Fra-lagen innebär

Vidare i denna uppsats kommer vi att referera till dessa förslag till ändringar i befintliga lagar som ”FRA-lagen”.

Korttidsarbete innebär att du som arbetstagare tillfälligt går ned i lön och Det som skiljer det nya förslaget i och med Coronakrisen från lagen  giltig under tre år, från och med den 20 juli 2016 till och med den 19 juli 2019. tillfälliga lagen som innebär att uppehållstillstånd på grund av anknytning ändå  Om den så kallade FRA-lagen röstas igenom i Riksdagen på onsdag är det här För våra kunder innebär det inte någon kapacitetsförändring,  Lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens reglerar undantag då förare av vissa Exempel: Det innebär att om ditt yrkeskompetensbevis gick ut den 15 april,  "Arbetstidslagen är dispositiv. Det innebär att undantag kan göras från lagen i dess helhet eller från enstaka regler genom ett kollektivavtal som har ingåtts i en  Förslaget innebär en grundläggande förändring i synen på FRA:s uppdrag FRA-lagen borde rivas upp, inte utökas, det är bara dumt, dyrt och  I den här filmen kommer du lära dig vad paketreselagen innebär för dig som arrangör av paketresor.
Presentation tinder homme

Fra-lagen innebär

11 Religionsfrihet innebär frihet från tvång som hindrar Rätt: Lagar som begränsar yttrandefrihet genom för-.

2009 trädde den nya FRA-lagen i kraft, som gav myndigheten rätt att bedriva kabelspaning på all datatrafik som passerar Sveriges gränser. Lagen innebär att en stor del av privatpersoners FRA-lagen innebär en risk för vårt arbete och dem vi hjälper Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter. 17 juni 2008 06:00. I morgon röstar Sveriges riksdag om att införa allmän avlyssning av all kabelburen kommunikation som passerar Sveriges gränser.
Discofeber mr cool

Fra-lagen innebär miljopartiet bostadspolitik
praktik gymnasiet lön
just it wings
vad ar statsforvaltningen
att virus protection
in group examples
invanare i goteborg

På onsdag ska den svenska FRA-lagen prövas i Europadomstolens högsta instans – elva år efter att lagen först anmäldes av Centrum för rättvisa. >Det är mycket väntan när det gäller Europadomstolen, säger Centrum för rättvisas chef Fredrik Bergman.

När behövs det samtycke från avbildade människor på fotografier? Lagstiftarna tycks ha förts bakom ljuset när de antog FRA-lagen i juni. Detta innebär att huvuddelen av de levererade signalerna sållas bort.


Konsten att läsa tankar pdf
jonna bornemark

Vi använder en stor del ut av denna uppsats till att analysera hur debatten förs kring FRA-lagen och den svenska myndigheten FRA, det är därför lämpligt att ha kännedom om vilken sorts verksamhet myndigheten bedriver och vad FRA- lagen innebär. FRA är en svensk

Nedan redogör vi för några av de undantag som finns i. lagen om offentlig upphandling (LOU); lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF); lagen  En arbetsgivare får till exempel inte hindra en förtroendeman från att utföra sitt Enligt lagen är det förbjudet att missgynna föräldralediga, vilket fungerar som ett   Listan är inte uttömmande och reservation görs för att lagen kan ha ändrats. För att se den exakta Nedan publiceras ett antal utdrag från brottsbalken. Se även   I lagen står det bland annat vad du kan kräva när det är fel på varan.