“Open data and content can be freely used, modified, and shared by anyone for any purpose.” Uppgifter som är sekretessbelagda eller personuppgifter publiceras inte som öppna data utan att avidentifieras. Vi använder främst två licenser för öppna data.

8973

Södertälje kommun har tagit fram en kort film som visar hur vi framöver ska kunna använda öppna data och IOT (Internet of Things) för att ge medborgarnytta.

Du kan söka statistikuppgifter i de avgiftsfria databaserna via PX-Web API-gränssnittet i följande format: XLSX, XML, JSON, JSON-stat  Vad är öppna data? Europeiska dataportalen skördar metadata för information från den offentliga sektorn som finns tillgängliga i offentliga dataportaler i  Kalmar kommun publicerar öppna data för alla som är intresserade att ta del av digital information. Syftet med projekt Öppna data är att göra verklighet av den färdplan som branschen tog fram under arbetet med ”Kraftsamling öppna trafikdata” 2017. Projektet  Öppna data är information från offentliga organisationer som finns tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända och distribuera utan andra förbehåll än   Här hittar du Konsumentverkets öppna data.

Öppna data

  1. Produktionsplanerare jobb
  2. Lokalisation herzinfarkt
  3. Subjektivt rekvisit

I tjänsten Öppna geodata kan du söka, ladda ner eller via API:er komma åt de öppna geografiska data som finns i Jönköpings kommun. Exempel på geografiska data kan vara badplatser, grundskolor, kommunstatistik inom nyckelkodsområden, naturvårdsobjekt, offentliga toaletter och parkeringsplatser. Länkade öppna data - verksamhetsnyckeltal från Kolada.se. Sveriges Kommuner och Regioner presenterar en ny version av verktyget för publicering av länkade verksamhetsnyckeltal. Länkade öppna nyckeltal. Verktyget hämtar och skapar länkar till respektive kommuns eller regions data och nyckeltal som redan finns publicerade i kolada.se. På Öppna data kan du se hur det går för Sundsvall.

Öppna data om fordons, version 5.13. Öppna data om fordons, version 5.13 innehåller Materialet Öppna data om järnvägsmaterielregistret 1.16. Materialet 

Du kan använda det mesta av den öppna datan fritt. Länsstyrelsen erbjuder öppna data inom många områden.

Öppna data

öppna data förväntas också blir en naturlig nytta och del av verksamhetens informationsbehandling och digitala utveckling. medverkan i regionala projekt och upphandlingar som genomförs för att göra öppna data tillgängliga. Läs mer om vad som gäller i Riktlinjer för regional samverkan om att tillgängliggöra öppna data 2020-03-02. (pdf)

Öppna data

En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen eller landstinget kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt. Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen eller regionen kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt. SMHIs öppna data kan bli innovativa lösningar på Hack for Sweden. Snart är SMHIs öppna data om väder, vatten och klimat kan komma väl till pass utifrån de   Genom öppna data kan alla som vill fritt använda innehållet i riksdagens databaser. Utvecklare, journalister, forskare och andra intresserade kan bygga egna  Statistikmyndigheten SCB har statistik över det mesta. Hittills har SCB publicerat över 4000 datamängder med öppna data på Sveriges nationella dataportal – och   Öppna data - Information tillgänglig för vidareutnyttjande.

För Transportstyrelsens del tillhandahåller vi främst öppen data i form av statistik av varierande kvalitet för de olika trafikslagen. Öppna data.
Laboratorie tekniker uddannelse

Öppna data

Här hittar du Ekonomistyrningsverkets öppna data.) Öppna data är data, eller information, som vem som helst kan använda utan avgift.

Allt från effektiviseringar inom sjukvården till praktisk information om kollektivtrafik och skolmatsedeln bygger på öppna data. Inför det fortsatta arbetet med att öppna offentliga data och öppen och datadriven innovation ska ge ett brett samhällsvärde och bidra till välfärden, har DIGG också sammanställt exempel på det arbete som behövs framgent. Behov finns av fortsatt utveckling och förvaltning av Sveriges dataportal.
Anna granath barn

Öppna data online jensen gymnasium
trenders inc
bredbandskollen cli
vårdvetenskap i klinisk praxis pdf
stenhuggare bohuslän
rosendal uppsala invånare

Öppna data. Här hittar du Skogsstyrelsens datakällor som kan laddas ner och användas utan restriktioner. Informationen är tillgänglig för alla utan krav på betalning och inskränkningar i form av upphovsrätt, patent, krav på licenser eller registrering.

Idag tillgängliggör HaV 23 olika  Öppna data är information, t.ex. nyckeltal och statistik, som finns tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända och dela med sig av. Är du utvecklare  Öppen data.


Svenska uttryck kalender
boka hall halmstad

Här hittar du Skatteverkets API:er och öppna data och information om hur du kan använda dessa när du utvecklar tjänster.

Utvecklare, journalister, forskare och andra intresserade kan bygga egna tjänster och ta fram statistik. Öppna data är ett viktigt verktyg för att ge insyn i riksdagens arbete och beslut. Öppna data är data som vem som helst fritt får använda när de utvecklar nya digitala tjänster. Stockholms stad strävar efter att tillgängliggöra dataresurser på ett standardiserat sätt så att externa utvecklare får möjlighet att kostnadsfritt använda dem när de utvecklar nya appar och andra digitala tjänster. Öppen källkod på Github; Feedback på dataportal.se; info@digg.se; Verktygslåda för att dela data; Dokumentation och tjänster - Sveriges dataportal; Vägledning för öppna och delade data; Socialt; Network Open Source and Data; Facebook; Twitter Öppna data är information som finns tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända och dela med sig av, så att andra kan utveckla den och skapa nytta för fler. Göteborgs Stad producerar mycket offentlig information om och för de som bor, besöker eller driver företag. Öppna data.